Bjerking bidrar med ny kunskap om digitalisering inom samhällsbyggande

Robert af Wetterstedt och projektet ”Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen” har beviljats forskningsmedel i den 8:e utlysningen inom Smart Built Environment.

Bjerkings projekt är ett av totalt sexton Forskning och utvecklingsprojekt som sammanlagt får omkring 36 miljoner kronor i finansiering. Utlysningen var inriktad på forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande.  

Projektet startas under sommaren 2020 och kommer att pågå som längst i fyra år. 

-Det är mycket uppmuntrande för oss att vi har fått vår ansökan beviljad tillsammans med alla andra bra projekt och medverkande, säger Robert af Wetterstedt som håller i projektet på Bjerking 

-Vår ambition med detta projekt är att få till stånd en De Facto standard för ett globalt gemensamt språk för digital kravhantering av hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn. I projektet ingår bla. Svensk Byggtjänst med CoClass och GS1 för att använda deras standard både nationellt och globalt. 

Senast publicerad: 2020-05-29