Mats Bjerke

Teamledare

010-211 86 10

Stockholm

Enhet: Anläggning

mats.bjerke@bjerking.se

Stockholm - Mät, GIS & geoteknik

Välj enhet