Medarbetare


Teddy Johansson

FoU-ansvarig

010-211 81 15

Uppsala

Enhet: Mät, GIS & geoteknik

teddy.johansson@bjerking.se