Medarbetare


Axel Svensson

010-211 83 82

Uppsala

Enhet: Mät, GIS & geoteknik

axel.svensson@bjerking.se