Medarbetare


Ove Hagström

010-211 85 32

Stockholm

Enhet: El & Tele

ove.hagstrom@bjerking.se