Medarbetare


Ove Hagström

Stockholm

Enhet: El & Tele

010-211 85 32

ove.hagstrom@bjerking.se