Möt våra medarbetare

Här berättar några av våra medarbetare hur det är att jobba på Bjerking.

Johan Thored, Träkonstruktör 

 

Hur kom du i kontakt med Bjerking? Hur länge har du jobbat här?

Jag kom i kontakt med Bjerking under studietiden då jag pluggade till högskoleingenjör inriktning byggteknik på Uppsala Universitet. Dels genom att jag hade flera föreläsare från Bjerking och att jag gjorde mitt ex-jobb på företaget.

Det som gjorde att jag drogs till Bjerking var att arbetsmiljön var bra, kollegorna trivdes och arbetsuppgifterna var roliga. Jag har arbetat på Bjerking i två år.

Berätta lite om dina arbetsuppgifter/ansvarsområden

Min huvudsiktliga arbetsuppgift är att jag projekterar trähus, vilket innebär att jag ritar i programmet Revit, men även i CAD.   

Något som du tycker gör jobbet extra spännande/utmanande/roligt?

Ja, att man får hitta på kreativa lösningar. Arkitekten har en plan, hur denne tycker att projektet ska se ut, sen ska vi försöka lösa det så att det faktiskt går att bygga också.

Vad gör att du trivs?

Kollegorna, och stämningen på kontoret. Det är ett bra fokus på att vi som medarbetare ska trivas på jobbet.

Hur ser du på tid framtid hos Bjerking?

Jag vill fortsätta med det jag gör, men väva in mer beräkningar i det jag gör, så både rita och räkna. Vilket kommer naturligt med tiden. 

Arini Savitri Magnusson, Projektör gata, mark och trafik i Uppsala

 

Hur kom du i kontakt med Bjerking och hur länge har du jobbat här?

En av cheferna på Bjerking kontaktade mig och undrade om jag var intresserad av att börja jobba på Bjerking. Innan dess var Bjerking en grannkonsult som jag såg från mitt fönster när jag jobbade hos en konkurrent. Jag är nu inne på mitt tredje år.

Berätta lite om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?

Jag jobbar främst som gatuprojektör och uppdragsledare. När jag är uppdragsledare så leder jag projektet, tar hand om kommunikationen med kunden, budget, tidplan och alla sådana frågor. Som gatuprojektör planerar jag gator och även trafik i tidiga skeden, trafikmängder, räkna prognoser.

Är något extra roligt?

Jag kan inte välja, allt är väldigt roligt!

Vad gör att du trivs på Bjerking?

Möjligheten att utvecklas är väldigt stor här vilket jag tycker är väldigt bra!

Något annat du vill tillägga?

Branschen kan göra mer för att locka fler kvinnor. Vi har ökat andelen kvinnor de senaste åren men vi kan verkligen göra mer. När jag pluggade kandidaten, var 25 av 250 studenter kvinnor.