Bjerking logotyp
leende medarbetare
leende medarbetare

Våra hållbarhetslöften

Vår överlägset största möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning är genom våra uppdrag. Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål och har satt som mål att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla våra uppdrag senast år 2024.

Processen börjar med en genomlysning av tjänstens hållbarhetsaspekter, vilka som är viktigast och vad vi kan påverka. Vi tittar också på vad våra kunder har för mål inom hållbarhet och hur de målen påverkar vårt erbjudande. De prioriterade hållbarhetsaspekter som vi identifierar lägger vi in i vår hållbarhetsplan med hänvisning till de rutiner och verktyg som garanterar att frågan hanteras i uppdragen. Kopplat till detta finns också automatisk lagbevakning inom miljö och hållbarhet utifrån definierade laglistor för respektive tjänst. På detta sätt åstadkommer vi ett strukturerat men samtidigt enkelt arbetssätt kring de hållbarhetsfrågor som är viktigast för var och en av våra medarbetare.

Nästa steg handlar om att definiera vår egen lägstanivå, det gör vi genom workshops med upp till 20 medarbetare inom varje tjänsteområde. När vi har sett över verktyg och metoder och förankrat nya arbetssätt hos medarbetarna är vi redo att formulera vårt hållbarhetslöfte för tjänsten. På så sätt hoppas vi bättre kunna förklara för våra kunder hur vi kan bidra till att uppfylla deras och samhällets hållbarhetsmål genom de uppdrag vi gör.

Hållbarhetsarbetet i ett specifikt uppdrag utgår ifrån vårt hållbarhetslöfte och kundens mål och anpassas till de projektspecifika förutsättningarna. När kunden eller projektet inte har tydliga mål försöker vi vara proaktiva och lyfta in de aspekter som vi själva identifierat som betydande för vårt arbete.

Kontakt