Webbinarieserie ht-20

Under hösten ger Bjerking en serie webbinarier på temat hållbarhet i praktiken. Välkommen att delta!

Anmäl dig HÄR

 

 

Digital Miljö- och hållbarhetsstyrning

2020-09-09 

Robert af Wetterstedt, Hållbarhetsspecialist

Har du koll på dina projekt? Under det här webbinariet får du veta mer om Bjerkings digitala miljö- och hållbarhetsstyrning som ger dig full kontroll över dina projekt.

Se webbinariet HÄR

 

---

Byggnadsvård - en kultur- eller miljöfråga?

2020-09-23 kl 12:00-12:45  

Anders Stjernberg, Byggnadsantikvarie

Långsiktig hållbarhet handlar om långsiktigt underhåll och ett förnuftigt tillvaratagande av resurser i gestaltningen av våra miljöer. Så är byggnadsvård då en kultur- eller miljöfråga? 

 Se webbinariet HÄR

--

Klimatkonsekvenser av markarbeten

2020-10-08 kl 12:00-12:45 
Maria Nylander, Geotekniker

Livscykelanalyser för byggnader blir allt vanligare, men hur ser egentligen klimatbelastning ut för markarbeten kopplat till resultat från marktekniska miljöundersökningar? Bjerking har gjort en livscykelanalys för de markarbeten som berör sanering av föroreningar för Magasin X i Uppsala. 

--

Bygga bostäder med miljöcertifiering

2020-10-20 kl 12:00-12:45
Elin Salomonssen, Miljö- och hållbarhetskonsult 

Dags att bygga bostäder med miljöcertifiering? Väljer du mellan Svanen och Miljöbyggnad? Vi får dessa frågor nu och då, och tänkte därför berätta skillnader och likheter samt ge dig våra tips inför valet mellan dessa system. 

--

Kolsänkor i staden - Utformning av grönytor för att maximera kolinlagring

2020-11-04 kl 12:00-12:45
Disa Löfvendahl och Karin Winroth, Landskapsarkitekter, samt Thomas Kätterer, forskare SLU

Kan vi utforma grönytorna i staden för att maximera inlagringen av kol? Hur bygger vi upp jorden på bästa sätt? Vilka växter bör vi välja? Hur ska planteringen bäst skötas? 

 

--

Dagvatten - Att planera för vatten i den växande staden

2020-11-18 kl 12:00-12:45
Johanna Lind och Gabriella Hjerpe, Dagvattenutredare 

Hur ska vi planera när städerna växer? Dagvatten och skyfall kan beröra lika många teknikområden som det kan passera plangränser. Här visar vi hur vägen kan se ut för att minska belastningen och tillåta vattnet att bli en naturlig del i staden.

--

Klimatberäkningar för byggnader

2020-12-02 kl 12.00-12:45 
Johanna Fredén, Miljö & Energi

Bjerking har gjort LCA-beräkningar under en period och här pratar om våra samlade erfarenheter av detta.