Code of conduct

Bjerkings uppförandekod anger riktlinjerna för hur vi bedriver vår verksamhet så att det befrämjar den etiska kulturen i organisationen. Uppförandekoden ska genomsyra vårt arbete och vara vägledande i vår verksamhet och den ska också ange det förväntade beteendet hos medarbetare, ledare, chefer, företagsledning och styrelse. Uppförandekoden ligger också till grund för Bjerkings olika policydokument.

Ta del av vår code of conduct här