Bjerkings klimatfond

Vi klimatkompenserar genom vår egen klimatfond. Genom att vägleda våra kunder till klimatsmarta lösningar blir effekten av vår klimatkompensation så mycket större, eftersom kunskapen om lösningarna kan användas igen i kommande projekt.

Konkret innebär det att vi istället för att köpa utsläppsrätter eller investera i CDM-projekt avsätter vi pengar* till en fond som används för att minska klimatpåverkan i våra uppdrag. Fonden ska bidra till att vår kompetens skapar klimatförbättringar som annars inte kommit till stånd. Samtidigt bygger vi upp kunskapen om klimatsmarta lösningar både hos oss och våra kunder, och sprider den också till andra för att ge ytterligare ringar på vattnet.

Är du en av våra kunder och vill göra en extra insats för klimatet? Tveka inte att kontakta oss.

* För varje ton koldioxidekvivalenter som orsakas direkt av Bjerkings resor, energianvändning och stora inköp avsätts en summa som minst motsvarar kostnaden för de bästa CDM-projekten (gold standard). Beloppet beslutas årligen av Bjerkings ledning utifrån underlag från Bjerkings hållbarhetsgrupp.