Vårt hållbarhetslöfte

Bjerking är ett medarbetarägt konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vår verksamhet ger oss stora möjligheter att förbättra vår gemensamma miljö, framför allt genom våra uppdrag. Att bidra till en hållbar framtid är en del av vår affärsidé.

Vi har kompetensen

Hos oss finns en bred erfarenhet och ett samarbetsklimat som ger oss en unik förmåga att hitta lösningar på komplexa problem. Med stöd av våra miljöspecialister gör vi verklighet av dina hållbarhetsambitioner.

Vi erbjuder långsiktigt hållbara lösningar

Vi står för lösningar som håller i längden ur både miljösynpunkt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi använder den senaste tekniken och kvalitetssäkrar de lösningar vi levererar.

Vi lever som vi lär

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår egen miljö-
belastning från kontor, transporter, resor mm. För varje ton koldioxid vi orsakar av-
sätter vi pengar till en klimatfond som används för att minska klimatpåverkan.

Ett hållbart arbetsliv

En bra arbetsmiljö och balans i livet för våra medarbetare ser vi som en förutsättning för att också göra dig som kund nöjd.

 

Ta del av vår hållbarhetspolicy här