Bjerking logotyp

Ditt stöd vid bygg- och anläggningsprojekt

Vi hjälper dig med geoteknisk projektering, utredningar och undersökningar samt dimensionering av alla typer av stödkonstruktioner och grundläggningar.

Vi är Sveriges äldsta medarbetarägda konsultföretag med omfattande kompetens inom geoteknik.
Vi är 40 konsulter inom geoteknik & hydrogeologi samt 20 konsulter inom geokonstruktion & berg. Därför har vi kapacitet att hjälpa dig till den mest kostnadseffektiva och hållbara tekniska lösningen, från utredningsskede till slutfas, i ditt projekt.

Vi är en av landets främsta

När det gäller berg och geoteknik är vi en av landets främsta teknikkonsulter. Vi genomför den här typen av uppdrag regelbundet och vi är gärna med som rådgivare från tidigt utredningsskede för att redan från början ha möjlighet att bidra med hållbara lösningar i projektet.

Luigi Credendino, enhetschef på Bjerking

Vi har byggt upp kompetens

Vi har byggt upp kompetens inom geoteknik och geokonstruktion sedan 50-talet och 2019 byggde vi upp ett team för hydrogeologi. Det innebär att vi med våra fältresurser blir väldigt starka och heltäckande.

Lennart Zetterlund, affärsområdeschef på Bjerking

Träffa oss på Bergdagarna

Bergdagarna går av stapeln 19–20 mars 2024 på Cirkus Arena på Djurgården i Stockholm.

Kom till vår monter, vi vill gärna träffa dig!

Sista anmälningsdag är 1 mars.

Läs mer och dig här

Vi erbjuder följande tjänster

Riskanalys

Bergteknik

Vi kan hjälpa dig med alla typer av bergteknikuppdrag, såsom bergtekniska utredningar, bergkarteringar i fält och kärnkartering.

Geofysik

Geofysiska mätmetoder är icke-förstörande metoder som kan användas i olika skeden av infrastruktur- eller byggprojekt.

Vibrationsmätning
Samhällsbuller

Geokonstruktion

Våra geokonstruktörer hjälper dig att dimensionera alla typer av stödkonstruktioner och grundläggningar.

Vi har även ett dedikerat team med specialister inom marina konstruktioner som kan stötta dig i projektets olika skeden.

Geoteknik

Med erfarna medarbetare och borrbandvagnar på två orter har vi kapacitet att hjälpa dig med alla typer av geoteknikuppdrag på ett snabbt, effektivt och hållbart sätt.

Riskanalys

Hydrogeologi

Vi hjälper dig att förstå de hydrogeologiska sambanden, t.ex. vid myndighetstillstånd för grundvattensänkning.
Vi kan även hjälpa dig med sättningsberäkningar och riskhantering.

Jord- och berganalyser

Vi erbjuder ett stort spektrum av jord- och bergmekaniska analyser för jord, berg och bindemedelsstabiliserande jordmaterial, enligt standard eller efter dina önskemål.

Vibrationsmätning
Riskanalys

Tunnlar

Tunnlar spelar en avgörande roll för att knyta samman städer, regioner och länder. Bjerking erbjuder bred kompetens gällande projektering av tunnlar. Vi kan hjälpa dig med allt från förstudie till bygghandlingar.

Kontakta oss

Luigi Credendino
Enhetschef
Geokonstruktion och berg
Stockholm

010-211 84 27
luigi.credendino@bjerking.se

Stefan Aronsson
Enhetschef
Geoteknik och hydrogeologi
Stockholm

010-211 80 55
stefan.aronsson@bjerking.se

Ett urval av våra uppdrag