Bjerking logotyp
betongprover
betongprover

Betonganalyser

Vi erbjuder ett stort spektrum av mekaniska och kemiska betonganalyser, enligt standard eller efter kundanpassade önskemål.

På Bjerkings jord-, berg- och betonglaboratorium samlas mångårig erfarenhet och här finns ett tätt samarbete med medarbetare i fält, inom konstruktion, återbruksinventering och samordning samt forskning och utveckling.

Vi erbjuder följande analyser:

  • Karbonatiseringsdjup
  • Tryckhållfasthet
  • Spräckhållfasthet
  • E-modul
  • Återbrukad betong som ballast.

Bjerkings laboratorium

Bjerkings jord-, berg och betonglabb är beläget i Uppsalas östra utkant nära E4:an, med stort utrymme för att parkera lastbilar och andra fordon, vilket gör det enkelt och snabbt att lämna av prover hos oss. Vi har även tempererade provinlämningsstationer i Huddinge och Kalhäll, med snabb och säker transport till labbet. Ytterligare en station är under utveckling i Gävle-området.

Betongproverna hanteras i en datoriserad, delvis automatiserad miljö, från registrerade observationer till rapport, för att minimera den mänskliga faktorn som felkälla i hanteringen.

För mer information om hur du hittar till vårt labb, prislista med mera

se sidan Jord-, berg- och betonglaboratoriet

Kontakt

Uppdrag

  • Bankhuset Stora torget