Träbyggnad

Höga och stora byggnader i trä är inte längre en unik företeelse på bygg- och fastighetsmarknaden. Under de senaste åren har byggande med trä ökat. Några av anledningarna till detta är stora klimatvinster, nya samverkansformer, flera marknadsaktörer och inte minst vacker träarkitektur. Här kan vi erbjuda våra tjänster.

Bjerking har lång tradition inom träbyggnad. I mer är 30 år har vi varit ett ledande konsultbolag på området, deltagit i forskningsprojekt och tagit fram handböcker som används av branschen. Via Bjerkings FoU-verksamhet fortsätter utvecklingen i olika forskningsprojekt.

Inom konstruktion har vi ett separat team som arbetar uteslutande med uppdrag inom träbyggnad. Vi har en geografisk spridning från Luleå i norr till Stockholm i söder. Vårt marknadsområde i huvudstadsregionen gör att vi befinner oss mitt i Sveriges mest expansiva region och efterfrågan om träkompetens ökar ständigt på marknaden.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster där vi utför projektering, utredning, tekniska rådgivningstjänster i olika skeden och storlek på projekt:

  • Projekteringsuppdrag, åt privata, offentliga och kommunala beställare. Både ny- och ombyggnad av bostäder, kontor och andra typer av publika och offentliga lokaler.
  • Tillverkningsprojektering och dimensionering för materialtillverkare.
  • Statiska beräkningar och takstolsberäkningar.
  • Expertstöd och utredningar med rådgivning i olika skeden.
  • Uppdrag åt småhustillverkare för utlandet (främst Norge, Schweiz, Österrike och Tyskland).
  • Uppdrag åt modulhustillverkare för utveckling av byggsystem. Vi kan erbjuda helhetskoncept med El, VVS, Akustik och Fukt med mera.