Projekt- och byggledning

När fastighetsägare behöver hjälp tidigt i processen med att identifiera dolda värden i råmark, markinnehav eller befintligt fastighetsbestånd kan vi på Bjerking ge dig rätt stöd.

Vi projektleder och administrerar hus- och anläggningsprojekt i alla skeden. Bland våra medarbetare finns duktiga projektledare, byggledare, projekteringsledare, besiktningsmän och byggnadsantikvarier.

Vi på Bjerking har dessutom lång erfarenhet av att vårda och utveckla fastigheter med stora kulturvärden. Som projektledare företräder vi dig som beställare och vi tar det övergripande helhetsansvaret för genomförande av projektet. Hör av dig så berättar vi mer!