Miljö och byggfysik

För oss är det en självklarhet att arbeta för hållbar utveckling. Vi tar ansvar både som företag och i de projekt vi medverkar. Det gäller allt från bra materialval och smarta konstruktioner till energieffektiva systemlösningar där våra miljöcertifieringar säkerställer arbetet.

Vi hjälper dig som kund att minska energianvändningen och medverkar därigenom till hushållning av både ekonomi och naturresurser.

Vid problem med eventuella föroreningar i mark, såväl grund- som ytvatten, har vi möjlighet att med med kort varsel och egna fältresurser undersöka, bedöma och föreslå kostnadseffektiva lösningar.

Bjerking har också lång erfarenhet av att arbeta med radonfrågor. Vi har en samlad bred kompetens och kan hjälpa dig vid problem när det gäller fukt och problem i inomhusmiljön.

Vi arbetar även med att säkerställa en god ljudmiljö och förhindra att störande och skadliga vibrationer påverkar människor och byggnader i onödan.