}

Validering

På uppdrag av företag inom läkemedels- och medicinteknisk industri genomför vi revisioner samt leverantörskontroller/supplier audits.

Vi utför även revisioner inom andra branscher som är ISO-certifierade eller på annat sätt reglerade. Stöd och vägledning inför och efter externa audits/inspektioner är andra områden där vi kan bistå med expertkunskap.

Vi arbetar med kartläggning och förenkling av processer inom ramen för ert kvalitetssystem och hjälper företag att bygga eller vidareutveckla kvalitetssystem enligt ISO 9001, ISO 13485, CFR 820, CFR 210 och 211. Uppdatering, framtagning och implementering av arbetssätt och instruktioner/SOP:ar är något vi har lång erfarenhet av.