}

Projekt- och installationsledning

Flertalet av våra konsulter har lång erfarenhet av projektledning inom läkemedels-och medicinteknisk tillverkning samt av medicintekniska installationer.

Som exempel har våra konsulter erfarenhet inom: inköp och installation av produktionsutrustning (autoklaver, fyllningsmaskiner, diskmaskiner), renrum och mediasystem (WFI, PW, Clean Steam, tryckluft). Vi har också erfarenhet av att leda och medverka i komplexa upphandlings-och installationsprojekt inom hälso- och sjukvård.