Konstruktion

Kraven inom ett byggnadsprojekt blir alltmer komplexa och övergripande. Vi kan erbjuda specialistkunskap inom konstruktionsområdet men vi erbjuder även sammansatta och genomarbetade helhetslösningar.

Byggnadskonstruktion har varit en framträdande och betydande del av Bjerkings verksamhet sedan företaget grundades. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av konstruktionsuppdrag inom såväl kommersiella som offentliga byggnadsprojekt.

Utifrån vår erfarenhet och sammansatta kompetens kan vi erbjuda tjänster inom bland annat byggnadsprojektering, byggnadsteknik och byggnadsfysik, bärighetsanalyser och andra tekniska utredningar för både hus- och anläggningssektorn.

Med företagets bredd inom samhällsbyggnad tar vi ofta stöd och samverkar mellan våra olika tjänsteområden för att se till helheten i uppdragen.

Läs mer om tjänsterna som ryms inom området eller kontakta oss så berättar vi mer.

---

Visste du att utsläpp av växthusgaser från byggsektorn motsvarar drygt 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser? Det vill Bjerking ändra på! Vi erbjuder nu våra kunder att klimatbanta sina byggnader - redan på ritningen! Läs mer under vår tjänst Klimatmärkning.

 

Bild: Folkhem

Våra tjänster inom konstruktion