}

VVS och styr

Vi arbetar med VVS-system såsom värme, ventilation, sanitet, kyla, ånga och gas samt styr- och reglersystem för hantering av dessa. Vi strävar efter att komma in tidigt i byggprocessen då våra insatser till stor del påverkar byggnadernas investeringskostnader. System- och produktval har inte bara stor påverkan på framtida drift- och skötselkostnader, genom att bedöma dessa utifrån LCA- och LCC-perspektiv kan vi också aktivt verka för att minimera miljöbelastningen och åstadkomma ett mer hållbart byggande.

Vi har en bred kompetens och erfarenhet inom VVS-området, vilket förutom projektering av VVS- och styrsystem även innefattar installations- och tekniksamordning samt projekteringsledning. Vi utför även utredningar och simuleringar vid val av energilösningar, energieffektiviseringsåtgärder och systemval, samtliga givetvis åtföljda av åtgärdsförslag, allt för att hjälpa dig som kund fram till den bästa lösningen.

Vår projektering utförs i programmen MagiCad och Revit där all modellering sker i 3D och beräkningar och kollisionskontroller hanteras.

Förutom vår kärnverksamhet som är projektering, utför vi specialisttjänster såsom konditions-och entreprenadbesiktning samt även OVK och CE-märkning.

Uppdrag