Installation

Dagens alltmer energieffektiva och tekniskt komplexa byggnader kräver väl fungerande installationer. Vi på Bjerking har lång erfarenhet och hög teknisk kompetens inom hela installationsområdet.

Vi arbetar bland annat med utredningar, samordning, projektering och besiktning inom områden som el, tele, säkerhet, energi, kyla, VVS och styr samt ljusdesign och belysning.

Vi främjar ett nära samarbete med dig som kund och våra övriga tjänsteområden. Utifrån vår erfarenhet bidrar detta till mer fördelaktiga helhetslösningar. Tidiga insatser påverkar också till stor del byggnadernas miljöpåverkan samt framtida drifts- och underhållskostnader.