Infrastruktur och gestaltning

Varje dag nyttjar vi människor vår utomhusmiljö och ställer höga krav på funktion, tillgänglighet, säkerhet, ljus och estetik. Dessutom vill vi se klimatsäkrade framtidslösningar för vår stadsutveckling. Därför har vi människan i fokus och arbetar med hållbarhet som en naturlig del i alla våra uppdrag.

Inom Infrastruktur och gestaltning arbetar vi med planfrågor, utredningar, MKB, projektering, gestaltning, besiktning och byggledning.

Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande inom dessa frågor. Vi har ett nära samarbete inom och mellan våra tjänsteområden för att tillsammans med dig som kund erbjuda genomarbetade helhetslösningar för vägar, gator, VA, parkmark, belysning och offentliga rum. En väl fungerande stadsplanering förutsätter också att det finns ett försörjningssystem för vatten och avlopp.

Läs mer om tjänsterna som ryms inom området eller kontakta oss så berättar vi mer.