Digitala tjänster

Digitaliseringen går i en rasande fart och vår bransch pekas ut som en av de minst digitaliserade. Därför vill vi göra skillnad och utnyttja de teknologiska möjligheter som finns.

Inom samhällsbyggnadsbranschen finns en del konservativa röster som gärna lutar sig mot gamla sanningar och traditionella arbetssätt. Vi är ändå övertygade om att vi kan effektivisera och få högre kvalitet genom att införa ny teknik och nyttja teknologi som tar oss vidare i utvecklingen mot en digitaliserad bransch. Vårt fokus ligger på digitala arbetssätt med metoder och metodik för att möjliggöra digitaliserade processer samt effektivare och mer kvalitativ informationshantering.

Genom att digitalisera vår verksamhet, våra projekt och uppdrag, kan vi effektivisera både styrning och uppföljning genom tekniker som exempelvis automatisering och B.I. (Business Intelligence).

Tack vare informationstekniker som GIS och BIM kan vi förbättra och effektivisera informationshanteringen av allt från kartinformation och geodata till information om den enskilda komponenten eller konstruktionen i ett byggnadsverk.

Bjerkings team för digital informationshantering erbjuder en bredd av tjänster, med möjlighet till ett helhetsåtagande inom just digital informationshantering, i relation till pågående digitaliseringsresa i branschen.

BIM

Building Information Modeling, eller Building Information Management som det också står för, är digitalisering av byggnadsverksinformation och processerna kopplat till det.

Vi erbjuder en bredd av kompetenser inom samlingsbegreppet BIM, med allt från Datasamordning till CAD- och BIM-samordning, samt mer strategiska tjänster och rådgivning inom BIM-strategier som BIM-kravställningar.

Datasamordning

Vi skapar ordning och reda i din oreda genom att erbjuda tjänster för en kvalitativ informationshantering både för din verksamhet och dina projekt eller uppdrag. Det kan röra sig om allt från mappstrukturer och namngivningskonventioner för filer, till metadatasättning och granskning av omnämnda, samt handhavande av olika webbaserade projektplattformar och projektytor.

BIM-samordning

Överlämna din kravställning, styrning och samordning av den digitala produkten till oss! Vi har lång erfarenhet av modell- och BIM-samordning inom både hus och anläggning, i både stort och smått - från de allra minsta projekten till de mest komplexa.

BIM-strategi

Vi kan erbjuda strategier för din digitala informationshantering eller ta fram verksamhets- och projektanpassade dokument för kravställning, som t.ex. CAD- och BIM-manualer eller olika metodblad.

 

GIS

Inom GIS erbjuder vi GIS-analyser och utredningar, design och datamodellering, förvaltning, datakonvertering, publicering och spridning av insamlad geografisk data samt GIS-samordning vid införande av GIS i en organisation.

 

Visualisering

Vi kan ta fram produkter inom både traditionell media, såsom bild och film, men även interaktiva lösningar för 3D-miljöer på dator, tablets och telefoner, samt webben.

 

Teknikstöd

Vi erbjuder en rad teknikstöd för handhavande och lösningar kopplat till bland annat AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality).

AR

Se hur din byggnad eller installation ser ut på plats genom att placera 3D-modellen i den verkliga miljön. Vi kan erbjuda stöd inom val av applikationer och plattformar för AR samt ta fram modeller anpassade för ändamålet.

VR

Vi bryter barriären, och kliver genom skärmen, för att ta dig med in i din anläggning redan innan den står färdig. Upplev projektet i naturlig skala med en känsla av att verkligen befinna dig på plats i den framtida anläggningen.

Med både hårdvaran och mjukvaror för att köra VR kan vi erbjuda ett helhetsåtagande inom VR-teknologin:

  • Tekniskt stöd
  • Virtualla möten
  • Anpassning av modeller
  • Visualisering
  • Samordning
  • Granskning

Vi erbjuder både BIMxplorer, för IFC-granskning med instick för Revit, samt Dimension10:s plattform VirtuaView för ett utökat formatstöd och möjlighet till totalt barriärbrytande virtuella möten.

 

Utveckling

Automatisering

Vi kan analysera och effektivisera processer och arbetsflöden med hjälp av automatisering.

Till hjälp har vi programvaror och verktyg som Dynamo, FME, Cadium m.fl, men erbjuder också programmering och scripting i flertalet programmeringsspråk.

Webbutveckling

Lyft ditt projekt till skyarna genom att ta det upp i molnet. Internet är gränslöst och det är även möjligheterna till utveckling och presentation därigenom. Vi kan erbjuda dig allt från projektanpassade knutpunkter eller kommunikationslösningar till interaktiva visualiseringslösningar i både 3D och i form av kartor.

Du önskar - vi realiserar!