Vi omtänker framtiden tillsammans

Årets teknikkonsult 2021

Bjerking på 2:a plats i Teknikdygnets stora undersökning där medarbetarna rankar sina egna arbetsgivare. 

"Vi är ett medarbetarägt företag där alla erbjuds delaägarskap och det för med sig att vi har en öppen och varm företagskultur med ett stort engagemang hos våra medarbetare."

Anders Wärefors, VD

Läs mer i vårt pressrum

Bjerkings Hållbarhetsredovisning 2020

De viktigaste hållbarhetsfrågorna som vi identifierat för vår verksamhet är:

  • Klimatfrågan - den absolut viktigaste frågan för oss!
  • Kemikalier, resurseffektivitet, biologisk mångfald och vattenfrågor
  • Arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv
  • Jämställdhet och integration samt hälsa och trygghet

"Det krävs nya arbetssätt och samarbeten för att komma framåt"

Lisa Henningsson, Hållbarhetsstrateg

Läs mer och ladda ner Hållbarhetsredovisningen här

 

Omtänk framtiden
tillsammans med oss

Här är det nära till samarbete och nya utmaningar. Med omtanke som ledstjärna skapar vi lösningar som gör skillnad på riktigt.

Se våra lediga jobb

Det bästa samarbetsklimatet för hållbara lösningar

Vi är engagerade, flexibla och bidrar alltid till att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta tillsammans, både internt och externt. Det är så vi når de hållbara lösningarna.