Uppsala Kv Svalan Interiör 600x400.jpg

Brand & akustik

Bjerking säkerställer en god ljudmiljö och medverkar för att förhindra att störande och skadliga vibrationer påverkar människor och byggnader i onödan. Vi erbjuder också specialistkunskap inom brandområdet, där vi har många års erfarenhet av brandkonsulttjänster.

Som akustiker anpassar vi den fysiska miljön till människans behov och krav. Vi har mångårig erfarenhet och kan erbjuda alla typer av tjänster inom akustikområdet som utredningar, projektering och mätningar.

Vi arbetar med att trygga en god ljudmiljö när till exempel bostäder, skolor och kontor ska byggas eller byggas om. Det gör vi bland annat genom medverkan vid projektering och samverkan med övriga kompetenser inom byggteknik. Vi utför även mätningar i byggnader och på arbetsplatser och tar fram förslag på lösningar av akustikproblem.

BrandlarmsprojekteringBrandlarmsprojektering och projektering av brandskydd

Bjerking är certifierade enligt normen SBF 1007:4 och kan projektera automatiska brandlarmsanläggningar som ska uppfylla SBF 110:6. Vårt arbetssätt syftar till att få ner antalet onödiga larm genom att säkerställa att anläggningen är rätt projekterad, rätt installerad och att personal som använder anläggningen ska ha rätt utbildning. Som certifierad projektör erbjuder vi projektering av er brandlarmsanläggning till rätt nivå och kvalité.

Vi strävar efter att komma med i ett så tidigt skede som möjligt i byggprocessen och är ofta med redan på idéstadiet. Detta medför kostnadseffektiva lösningar och ett välfungerande brandskydd. Vi är med vid ombyggnad, nybyggnad och tillbyggnad samt kan även vara sakkunniga under ett förvaltningsskede av byggnaden med till exempel brandbesiktning och framtagande av utrymningsplaner.