Kv Munken byggnad 1 och 2 8-Dat 20150601-3.jpg

El, tele & säkerhet

Vi vägleder kunden till de mest ekonomiska och effektiva el- och teknikinstallationerna där el, tele och säkerhet är en förutsättning för att alla tekniska system ska fungera och samverka i en byggnad.

 

Dagens el- och teletekniska installationer blir allt mer komplicerade, komplexa och kostsamma. Därför arbetar vi med att kartlägga behoven och vägleder dig som kund till det mest optimala systemet med hänsyn taget till driftsekonomi och driftsorganisation.

Inom tjänsteområdet arbetar vi med kraftsystem, elsystem, UPS- och reservkraftsystem och belysningssystem. Vi utformar även telesystem, passagesystem, säkerhetssystem, transportsystem, styrsystem och elmiljösystem.

Vi projekterar, tillhandahåller utredningar utför termografering av elanläggningar, arbetar med rådgivning och hjälper till vid upphandlingar och med besiktningar. Dessutom utför vi teknisk och ekonomisk kontroll, samordnad provning, installationssamordning, miljöinventering och CE-märkning.

Vår breda kunskap och erfarenhet av el- och tele samt datasystem ger oss förutsättningar att arbeta effektivt med dagens integrerade system. Dessutom utförs all vår projektering i 3D där vi använder kollisionskontroller och granskningsmetoder som säkerställer kvaliteten i det vi levererar till kund.