Vår organisation

Ledningsgrupp

 
Anders Wärefors VD
Tomas Engelbertsson Vice VD
Olle Mårtensson Affärsområdeschef Anläggning
Mats Hemström Affärsområdeschef Hus & installation
Rickard Lundberg Affärsområdeschef Stockholm
Malin Gardikro HR-chef
Yvonne Ronnerfors Kommunikationschef
Joakim Hedenqvist Ekonomichef

Verksamhetsstöd

 
Mattias Sundstedt KMA, Säkerhet

 

Avdelningschefer inom Affärsområde Anläggning

Lennart Zetterlund Anläggning Uppsala
Nina Rydén Landskapsarkitektur Uppsala/Stockholm
Thomas Eldh Miljö- & geoteknik Uppsala
Susanne Uppströmer Mät & GIS Uppsala/Stockholm
Mikael Söderstedt Omgivningskontroll-vibrationer Uppsala/Stockholm

Avdelningschefer inom Affärsområde Hus & installation

Magnus Olof-Ors Byggnadsvård Uppsala
Håkan Ekroth El & tele Uppsala
Björn Johanson Fastighetsutveckling Uppsala
Erik Jonsson Miljö & byggfysik Uppsala
Selma Ramovic Konstruktion Uppsala
Per-Erik Knapp Projekt- & byggledning Uppsala
Fredrik Elvén VVS & styr Uppsala
tf Tomas Engelbertsson Processteknik


Avdelningschefer inom Affärsområde Stockholm

 
Roger Stalås Anläggning Stockholm
Tord Larsson Exteriör belysning Uppsala/Stockholm
Rasmus Brorman Installation Stockholm
tf Rickard Lundberg Miljö Stockholm
Karina Skalmstad  Konstruktion Stockholm
Gunnar Lindberg Geoteknik & Berg Stockholm
tf Magnus Olof-Ors Projekt- & byggledning Stockholm