Staffans kyrka_600.jpg

Staffans kyrka renoveras

Renoveringsarbetet av Staffans kyrka i Gävle har fått stor uppmärksamhet i lokala medier. Men inte så mycket för själva renoveringen som för inramningen av byggarbetsplatsen.

Renoveringsarbetet av Staffans kyrka i Gävle har fått stor uppmärksamhet i lokala medier. Men inte så mycket för själva renoveringen som för inramningen av byggarbetsplatsen.

Byggnadsställningarna runt kyrkan är omgärdade av ett paket av väv som ska skydda mot regn, snö och blåst. Alltså, som det brukar se ut i samband med en fasadrenovering, men med ett undantag; Allra högst upp breder en stor banderoll ut sig med texten "Gud håller ställningarna".

- Min första tanke? Att det här är en beställare med glimten i ögat, säger Per-Erik Knapp, avdelningschef på Bjerking Projekt & Byggledning.

Beställaren är Svenska Kyrkan och Bjerking projektleder Staffans kyrkas utvändiga renovering. Det innebär att Bjerking varit ett stöd under upphandlingen samt att man också leder projektet fram till senhösten 2017 då renoveringen beräknas vara klar.

- Staffans kyrka är en exteriört vacker byggnad och kyrkan är dessutom känd för att ha ett rikt kör- och musikliv. Vi är stolta och glada över att ha fått det här förtroendet av pastoratet, säger Per-Erik Knapp.


Staffans kyrka började byggas 1930 och invigdes två år senare. Arkitekten Knut Nordenskjöld arbetade mycket med kyrkorestaureringar och har hämtat inspiration från såväl medeltid som barock i sin utformning av kyrkan.

Senast publicerad: 2017-03-07