Radonfrågan är aktuellare än någonsin

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell.

Med anledning av detta bjöd Fastighet i fokus in några viktiga personer till ett samtal. Medverkande är bl.a. Connie Box från Bjerking, Göran Pershagen Institutet för miljömedicin och Svenska Radonföreningen och Kirlna Skeppström från Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Connie Box från Bjerking pratar om hur och när du mäter och vilka åtgärder som kan vidtas. Det diskuterades även kostnader för mätning och åtgärder. I slutet av podcasten gör han bra reklam för Radonboken som nu uppdateras, Radonboken – Nya byggnader.

Podcasten hittar ni publikt på de plattformar där program presenteras – det skiljer lite mellan olika plattformar så som telefoner och läsplattor. Sök på ”Fastighet i fokus” så hittar ni den! Du kan även gå via länkarna på Fastighet & Bostadsrätts hemsida. Se länk nedan. 

Lyssna på podcasten här

Trevlig lyssning!


Vill du ha mer info kontakta:

Connie Box
010-211 80 72

Senast publicerad: 2017-03-20